BåtLab'en

for dokumentasjon, rekonstruksjon, og båtbygging


4 kommentarer

Portørenga

img-730143142-0001Hei.

For noen dager siden startet vi med å rekonstruere båten som vi, inntil videre, kaller for «Portørenga». Det er en båt funnen 1981 opp ned i sjøen utenfor Kragerø, i et område kalt Portørenga. Båten har noen tvetydige C14-dateringer, som indikerer alt fra 1400 til 1600. Vi tar nå dendro-prøver (prøver som analyserer årringene) for å få en bedre datering og forhåpentligvis også en geografisk tilhørighet. Båten har en seiltofte i fremre delene av båten, tydeligvis har den vært rigget med sneseil av et eller annet slag. Hvis den yngste av dateringene holder mål, 1600, har vi å gjøre med den tidligeste formen av sneseil vi kjenner i norsk sammenheng. Ekstra interessant blir det da at båten er funnen opp ned. Dette kan gi muligheter til å forstå mer av riggen, både løpende og stående.

En foreløping rekonstruksjon viser at båten er ca 1,70 x 5,70 m

img-730143333-0001Det meste i båten er av eik, unntatt noen små band og seiltofta. De fleste av bordene oppviser tydelige spor etter oppgangssag. Av ørvige verktøyspor kan nevnes øks, skjøve eller høvel, bor og kniv. Det er kun i et par skaringer vi finner skjøve/høvelspor.
Bordlegningen er mellom 12 og 16 mm tykk og stort sett gjennomskur. Materialene er helt svarte og det er derfor vanskelig å se, men et par bord kan evt. ha stående ved over hele bredden. Hele ripa og vaterbord/innneresing, inkl tolleganger, er bevart, så blir det mer og mer mangler jo lengre nedover i båten vi beveger oss. Av kjølen finnes bare fragmenter.
Akterstevnen ser ut å være opprinnelig, men forstevnen har en reparasjon i øvre delen som i tillegg til mange ekstra spikerhull, faktisk har felling etter rorbeslag. En gjenbrukt akterstevn altså !
I funnet finnes også noen årblader, hvorav ett muligens kan passe til denne båten.

Reklame